Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku.

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej:

Data publikacji strony internetowej: 11.01.2023

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.01.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Część zamieszczonych plików do ściągnięcia na stronie MOSiR Pułtusk nie zawiera w nazwie informacji o formacie oraz rozmiarze dokumentu.

Multimedia wizualne zamieszczone na stronie MOSiR Pułtusk nie zawierają napisów oddających zawartość dźwiękową prezentowanego materiału.

Strona internetowa MOSiR Pułtusk posiada następujące ułatwienia/udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem sekretariat@mosir-pultusk.eu . Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 23/692-02-67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku

Adres: ul. Sportowa 2A, 06-100 Pułtusk

E-mail: sekretariat@mosir-pultusk.eu

Telefon: 23 692 02 67

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek krytej pływalni:

 1. Parking przed pływalnią pokryty jest kostką brukową i nie posiada progów zwalniających.
 2. Na parkingu wytyczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 3. Bezpośrednio przy miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpieczny i wyprofilowany wjazd na chodnik z obniżonym krawężnikiem;
 4. Do budynku pływalni można się dostać schodami bądź podjazdem dla niepełnosprawnych zabezpieczonym barierką.
 5. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
 6. Na terenie pływalni znajduje się winda osobowo- towarowa umożliwiająca wjazd na piętro budynku (potrzebę skorzystania z windy należy zgłosić personelowi pływalni).
 7. Na terenie pływalni znajduje się przebieralnia i łazienka dla osób niepełnosprawnych.
 8. Przejście z przebieralni dla niepełnosprawnych na halę basenową prowadzi przez bez progową nieckę do dezynfekcji nóg.
 9. Istnieje możliwość skorzystania z wózka dla niepełnosprawnych

 

W MOSiR Pułtusk nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

 

[Liczba odsłon: 49435]

przewiń do góry